کار در منزل مرحله 4 پزشکی

کار ذر منزل مرحله 4 دندانپزشکی

رمز فایل همان رمز آزمون مرحله سوم می‌باشد

 


 

کار در منزل مرحله پنجم پزشکی و دندانپزشکی

رمز فایل در صفحه آزمون مرحله چهارم پزشکی درج شده است

 


 

کار در منزل مرحله ششم پزشکی و دندانپزشکی

رمز فایل در صفحه آزمون مرحله پنجم پزشکی درج شده است

 


 

کار در منزل مرحله هفتم پزشکی و دندانپزشکی

رمز فایل در صفحه آزمون مرحله ششم پزشکی درج شده است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *