گروه آموزشی مدیکو طب” جمعی از دانشجویان فعال رشته پزشکی و دندانپزشکی کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور هست که در جهت بهبود وضعیت آموزشی پزشکی و دندانپزشکی فعالیت می کند. اولین گام این مجموعه درسال 1397 درجهت برگزاری آزمون های آمادگی آنلاین علوم پایه برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

شما هم میتوانید یکی از همکاران ما در دانشگاه خودتان باشید کافیه از طریق فرم تماس باما خودت و زمینه ای که میتونی باما همکاری کنیو بگی تا باهات تماس بگیریم.